بنر تبلیغاتی

اطلاعات کارخانه: تهران دلتا

نام کارخانه: تهران دلتا
نام مدیر : محمدرضا داورپناه فخر
رسته فعالیت : هیچکدام!
تلفن دفتر 02155622994
محصول زیره کفش
فکس دفتر مرکزی
نشانی کارخانه سرو1
تلفن کارخانه 0233 34572324
فکس کارخانه
نشانی دفتر مرکزی
ایمیل
وبسایت

بازگشت