بنر تبلیغاتی

اطلاعات کارخانه: احمد صحرانورد

نام کارخانه: احمد صحرانورد
نام مدیر : احمد صحرانورد
رسته فعالیت : بلورسازی
تلفن دفتر 02133160665
محصول زمین خالی
فکس دفتر مرکزی
نشانی کارخانه نسترن 1
تلفن کارخانه 0233 ..........
فکس کارخانه
نشانی دفتر مرکزی
ایمیل
وبسایت

بازگشت