بنر تبلیغاتی

اطلاعات کارخانه: شیرین نوین

نام کارخانه: شیرین نوین
نام مدیر : امیر حسین شقاقی
رسته فعالیت : صنایع غذایی
تلفن دفتر
محصول کیک و کلوچه
فکس دفتر مرکزی
نشانی کارخانه بنفشه
تلفن کارخانه 0233 02334573435-9
فکس کارخانه
نشانی دفتر مرکزی
ایمیل
وبسایت

بازگشت