بنر تبلیغاتی

اطلاعات کارخانه: شیرین نوین

نام کارخانه: شیرین نوین
نام مدیر : امیر حسین شقاقی
رسته فعالیت : هیچکدام!
تلفن دفتر
محصول کیک و کلوچه
فکس دفتر مرکزی
نشانی کارخانه بنفشه
تلفن کارخانه 0232 4773435-9
فکس کارخانه
نشانی دفتر مرکزی
ایمیل
وبسایت

بازگشت