بنر تبلیغاتی

اطلاعات کارخانه: شیرین نوین گرمسار

نام کارخانه: شیرین نوین گرمسار
نام مدیر : امیرحسین شقاقی
رسته فعالیت : غذایی
تلفن دفتر
محصول کیک و کلوچه
فکس دفتر مرکزی
نشانی کارخانه لاله 9
تلفن کارخانه 0233 4572150-2
فکس کارخانه
نشانی دفتر مرکزی
ایمیل
وبسایت

بازگشت